04-05-2020

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı

Eğiticilerin Eğitimi sertifika programının genel amacı; kamu kurumlarının veya özel kuruluşların eğitim birimlerinde veya merkezlerinde,  insan kaynakları bölümlerinde eğitim veren eğitici veya eğitim verecek olan eğitici adaylarına etkili bir eğitici olabilmek için gerekli olan bilgi ile becerileri kapsamlı teorik ve uygulamalı olarak vermektir.

Bu eğitime katılan kişiler eğiticilik ile ilgili gerekli olan temel bilgileri edinecekler, var olan bilgilerini yeni yaklaşımlar ve araştırma sonuçlarına dayalı olarak güncelleyecek ve eğitim becerilerini geliştireceklerdir. Aynı zamanda halen çalışmakta olan eğiticiler çalıştıkların ilgili kurum/kurumların ya da hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarını temel alarak, bir eğitim programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır. Bu sayede eğiticilik görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getireceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Programa üniversite mezunu, eğiticilik becerilerini geliştirmek isteyen her düzeydeki profesyoneller, çalıştığı kurumdaki pozisyonundan dolayı eğitim vermek durumunda olanlar ve görev yaptığı kurumda hizmet içi eğitmen olmak isteyenler.

Eğitim İçeriği

1.      Hafta – Hazırlık (Senkron)

·      Eğitim ile ilgili temel kavramlar

·      Etkili Eğitici özellikleri

·      Yetişkin kimdir, özellikleri nelerdir?

·      Yetişkin eğitimimin özellikleri

·      Öğrenme Psikolojisi

2.      Hafta – Eğitim ve Öğretim Programı Tasarımı (Senkron)

· İhtiyaç analizi

· İhtiyaç belirleme yaklaşımları

· Veri Toplama Teknikleri

· Görüşme, odak grup, anket vb.

· Hedef kazanımların belirlenmesi (Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-motor alan sınıflaması)

·    İçeriğin düzenlenmesi

·     Öğretim programı hazırlama

 

3.      Hafta – Eğitim Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Senkron)

·        Öğretim etkinliklerinin planlanması

·        Öğrenme stilleri ve stratejileri

·        Etkili İletişim

·        Öğretim Stratejileri

·        Öğretim Yöntem ve Teknikleri

·        Düz anlatım, soru-cevap, tartışma

Uygulamalı olarak;

·        Altı şapkalı düşünme tekniği Örnek olay inceleme

·        İşbirlikli Öğrenme yöntem ve teknikleri

·        Aktif öğrenme tekniği istasyon

 • Yaratıcı Drama Teknikleri
 • Rol oyunları ve doğaçlamalar

4.      Hafta- Sınıf Yönetimi ve Etkili İletişim (Senkron)

 • Sınıf Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar
 • Öğrenci Davranışları
 • Sınıf İçi Etkileşim ve İletişim
 • Öğrencileri Güdüleme
 • Sınıf Kuralları Koyma ve Uygulama
 • Sınıfta Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi
 • Sınıfta Zamanı ve Öğretimi Yönetme Becerileri
 • Sınıf İçi Olumsuz Davranışların Durdurulması ve Değiştirilmesi

5.      Hafta – Eğitim Teknolojileri (Senkron)

·        Öğrenme, öğretme ve teknoloji ilişkisi

·        Eğitim teknolojileri

·        Uzaktan eğitim teknolojileri

6.      Hafta  – Ölçme ve Değerlendirme (Senkron)

·        Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar

·        Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler

·        Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri

·        Ölçmenin Tanımı

 • Değerlendirmenin Tanımı
 • Ölçme ve Değerlendirme Arasındaki Farklar
 • Ölçme ve Değerlendirmenin Amaçları
 • Değerlendirme Türleri
 • Tanılayıcı
 • Biçimlendirici
 • Belgeleyici
 • Değerlendirme Ölçeğinde Bulunması Gereken Nitelikler
 • Geçerlilik
 • Güvenilirlik
 • Uygulanabilirlik
 • Değişken Türleri
 • Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
 • Nicel ve Nitel Değişkenler
 • Sürekli ve Süreksiz Değişkenler Ölçme Araçları
 • Açık Uçlu Soru
 • Çoktan Seçmeli Testler
 • Eşleştirme Maddeli Testler
 • Kısa Cevaplı Testler
 • Doğru/Yanlış Testleri

Eğitim Materyalleri

PPT Sunumlar, pdf özetler 

Eğitim Tarihi

Eğitim Süresi

 6 Hafta

Kontenjan

25-30 Kişi

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar

0-36 Aylık Çocuk Bakımı Sertifika Programı Uzaktan Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar …
Devamı

Finansal Okuryazarlık Uzaktan Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız 21 Ekim 2020 Tarihli Programımızın Kontenjanı Dolmuştur. Bir Sonraki Eğitimimiz için Ön Kayıt Bırakabilirsiniz. İlginizi Çekebilecek …
Devamı

Veri Tabanı Sorgulama Dili – SQL Uzaktan Eğitimi

VERİ TABANI SORGULAMA DİLİ – SQL Eğitimin Amacı Katılımcılara, veri tabanı sunucusu kurma, veri tabanı tasarlama, oluşturma, sorgulama yapma, veri …
Devamı

Lojistik Yönetimi Uzaktan Eğitimi

LOJİSTİK YÖNETİMİ UZAKTAN EĞİTİMİEğitimin Amacı :  Lojistik Yönetimi eğitimi ile, lojistik ile ilgili temel kavramların tanınması, lojistik fonksiyonlarının planlanması ve …
Devamı

IBM SPSS Modeler ile Veri Madenciliği Uzaktan Eğitimi

IBM SPSS MODELER İLE VERİ MADENCİLİĞİEğitimin AmacıGelişen teknoloji ve iletişim araçları ile hızlıca büyük veri yığınlarına ulaşılması ile bu veri …
Devamı

IBM SPSS ile İstatistiksel Veri Analiz Uzaktan Eğitimi

IBM SPSS ile İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZ UZAKTAN EĞİTİMİEğitimin Amacı;İş ve akademik alanda bilimsel araştırma yöntemleri ile temek ve ileri seviyede …
Devamı

Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMIEğitimin AmacıEğiticilerin Eğitimi sertifika programının genel amacı; kamu kurumlarının veya özel kuruluşların eğitim birimlerinde veya merkezlerinde,  insan …
Devamı

Hikaye Kitapları ile “Eleştirel Düşünme Becerileri” Uzaktan Eğitimi

HİKAYE KİTAPLARI İLE ‘ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ‘Eğitimin Amacı1.Eleştirel düşünme becerileri ile yaşamdaki sistemleri inceleme, yaşamdaki sistemleri ders konuları ile ilişkilerine göre …
Devamı

Algoritma ve Temel Programlama Uzaktan Eğitimi

ALGORİTMA ve TEMEL PROGRAMLAMA EĞİTİMİEğitimin AmacıKatılımcıların temel algoritma ve problem çözme yapıları hakkında bilgi sahibi olması ve karşılaştıkları problemleri bu …
Devamı

Çocuklarla Felsefe Eğitimci Eğitimi

ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMCİ EĞİTİMİEğitimin Amacı:Eğitimci eğitimini düzenlediğimiz Çocuklarla Felsefe yaklaşımı, son yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve her yaş grubu …
Devamı

Photoshop Sertifika Programı Uzaktan Eğitimi

PHOTOSHOP SERTİFİKA PROGRAMIEğitimin AmacıSayısal Fotoğraf İşleme tekniklerinin öğrenilmesi, katılımcıların teknik ve estetik olarak başarılı fotoğraflar üretmesi.Kimler Katılabilir?Fotoğrafa ilgi duyan başlangıç …
Devamı

Yunan ve Roma Arkeolojisi Uzaktan Eğitimi

YUNAN ve ROMA ARKEOLOJİSİEğitimin Amacı: Yunan ve Roma Arkeolojisi sertifika programı ile katılımcıların insanlığın yaşam karşısında geçirdiği evrimi de yaşayabilmeleri amaçlanmaktadır.Böylelikle …
Devamı

Fotoğrafçılık Sertifika Programı Uzaktan Eğitimi

FOTOĞRAFÇILIK SERTİFİKA PROGRAMIEğitimin AmacıFotoğraf tekniklerinin öğrenilmesi, katılımcıların teknik ve estetik olarak başarılı fotoğraflar üretmesi.Kimler Katılabilir?Fotoğrafa ilgi duyan başlangıç seviyesi ya …
Devamı

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı Uzaktan Eğitimi

ENDÜSTRİ 4.0 ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMIEğitimin Amacıİşletmelerinde Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm projelerinde yer alacak yöneticilerin ve çalışanların …
Devamı
 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast