20-05-2020

IBM SPSS ile İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZ UZAKTAN EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı;

İş ve akademik alanda bilimsel araştırma yöntemleri ile temek ve ileri seviyede kullanılan istatistik araçları ve analiz süreçlerini aktararak katılımcıların çalışmalarını ve iş projelerini verimli bir şekilde yürütebilmelerini sağlayacak bilgi alt yapısını oluşturmak, katılımcılara çalışmalarında uygun istatistiksek yöntemleri seçme, IBM SPSS paket programını kullanarak verileri analiz etme, analiz sonuçlarını yorumlama, raporlama bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitimde istatistiksel analiz yöntemler uygulamalar ile anlatılmaktadır.

İsteğe göre, katılımcılarının kendi çalışmaları ile ilgili analiz ve uygulamalar hakkında da bilgi verilmektedir.

Kimler Katılabilir?

Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Spor Bilimleri vb. alanlarında bilgisayar destekli istatistiksel veri analizine ihtiyaç duyan, veri analizinin kullanıldığı sektörlerde kariyer hedefleyen, daha etkin kullanmak isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ve akademisyenler ile en az ön lisans-veya dengi okul mezunu, bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, perakende, e-ticaret pazarlama, satış, müşteri, üretim, sağlık, öğrenci, iletişim, siyasi araştırmalar, sosyoloji, psikoloji, kalite vb. alanlarda araştırma ve analiz yapan özel sektör veya kamu çalışanları eğitime katılabilirler.

Eğitim İçeriği (Hafta hafta ders içeriği)

I.       Temel İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi

·  Veri Yapılarına Giriş

·  İstatistiksel Değişken ve Ölçek

·  Tanımlayıcı İstatistikler

·  Özet İstatistik Araçlar (Tablo ve Grafikler)

·  Temel İstatistiksel Analiz ve Yorumlama Süreci

·  Hipotez Testi Kavramları ve Süreci

·  Parametrik ve Parametrik Olmayan testler

·  Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Analizler

II.     Anket Tasarımı ve Uygulamaları

·  Araştırmanın Amacının Belirlenmesi

·  İstenen Bilginin Belirlenmesi

·  Hipotezlerin Kurulması

·  Ölçek Yapıları

·  Hedef Kitlenin Belirlenmesi

·  Anket Çalışmalarında Süreç

·  Anket Tasarımı

·  Anket Sorularının Planlanması

·  Veri Toplama Yöntemleri

·  Örnekleme Yöntemleri

·  Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi

·  Uygulama Aşamaları (Hata Kaynakları ve Örnekler)

III.   SPSS Kullanımı ve SPSS İle Veri Analizi

·  SPSS Hakkında Bilgi

·  Verilerin Kodlanması ve Veri Girişi

·  Verileri Yeniden Kodlaması (Recode)

·  Yeni Değişkenler türetme (Compute)

·  Özet İstatistik Araçlar (Tablo ve Grafikler)

·  Tanımlayıcı İstatistikler

·  Temel İstatistiksel Analiz Ve Yorumlama

·  T Testi

·  Ki Kare Analizi

·  Varyans Analizi (ANOVA)

·  Regresyon Korelâsyon Analizleri

·  Parametrik Olmayan Analizler:

·         Ki-kare

·         Mann-Whitney U

·         Kruskal Wallis

·         Wilcoxon ve McNemar

·         Kolmogorov Smirnov

·         …vd.

·  Çoklu Regresyon

·  Güvenilirlik Analizi

·  Faktör Analizi

IV.   Örnek Uygulamalar

·  Örnek Anket Tasarımları ve Tartışma

·  Örnek Anket Verileri İle IBM SPSS Uygulamaları

·  Müşteri Memnuniyeti

·  Algılanan Hizmet Kalitesi (SERVQUAL)

·  Örgüt Kültürü

·  İş Tatmini

·  Örgütsel Bağlılık

·  Duygusal Zekâ

·  Motivasyon vb. Anket Uygulamaları.

Eğitim Materyalleri

IBM SPSS İle Veri Analizi Eğitim Notlar

Eğitim Tarihi

Eğitim Süresi

40 Saat

Kontenjan

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar

0-36 Aylık Çocuk Bakımı Sertifika Programı Uzaktan Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar …
Devamı

Finansal Okuryazarlık Uzaktan Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız 21 Ekim 2020 Tarihli Programımızın Kontenjanı Dolmuştur. Bir Sonraki Eğitimimiz için Ön Kayıt Bırakabilirsiniz. İlginizi Çekebilecek …
Devamı

Veri Tabanı Sorgulama Dili – SQL Uzaktan Eğitimi

VERİ TABANI SORGULAMA DİLİ – SQL Eğitimin Amacı Katılımcılara, veri tabanı sunucusu kurma, veri tabanı tasarlama, oluşturma, sorgulama yapma, veri …
Devamı

Lojistik Yönetimi Uzaktan Eğitimi

LOJİSTİK YÖNETİMİ UZAKTAN EĞİTİMİEğitimin Amacı :  Lojistik Yönetimi eğitimi ile, lojistik ile ilgili temel kavramların tanınması, lojistik fonksiyonlarının planlanması ve …
Devamı

IBM SPSS Modeler ile Veri Madenciliği Uzaktan Eğitimi

IBM SPSS MODELER İLE VERİ MADENCİLİĞİEğitimin AmacıGelişen teknoloji ve iletişim araçları ile hızlıca büyük veri yığınlarına ulaşılması ile bu veri …
Devamı

IBM SPSS ile İstatistiksel Veri Analiz Uzaktan Eğitimi

IBM SPSS ile İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZ UZAKTAN EĞİTİMİEğitimin Amacı;İş ve akademik alanda bilimsel araştırma yöntemleri ile temek ve ileri seviyede …
Devamı

Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMIEğitimin AmacıEğiticilerin Eğitimi sertifika programının genel amacı; kamu kurumlarının veya özel kuruluşların eğitim birimlerinde veya merkezlerinde,  insan …
Devamı

Hikaye Kitapları ile “Eleştirel Düşünme Becerileri” Uzaktan Eğitimi

HİKAYE KİTAPLARI İLE ‘ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ‘Eğitimin Amacı1.Eleştirel düşünme becerileri ile yaşamdaki sistemleri inceleme, yaşamdaki sistemleri ders konuları ile ilişkilerine göre …
Devamı

Algoritma ve Temel Programlama Uzaktan Eğitimi

ALGORİTMA ve TEMEL PROGRAMLAMA EĞİTİMİEğitimin AmacıKatılımcıların temel algoritma ve problem çözme yapıları hakkında bilgi sahibi olması ve karşılaştıkları problemleri bu …
Devamı

Çocuklarla Felsefe Eğitimci Eğitimi

ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİMCİ EĞİTİMİEğitimin Amacı:Eğitimci eğitimini düzenlediğimiz Çocuklarla Felsefe yaklaşımı, son yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve her yaş grubu …
Devamı

Photoshop Sertifika Programı Uzaktan Eğitimi

PHOTOSHOP SERTİFİKA PROGRAMIEğitimin AmacıSayısal Fotoğraf İşleme tekniklerinin öğrenilmesi, katılımcıların teknik ve estetik olarak başarılı fotoğraflar üretmesi.Kimler Katılabilir?Fotoğrafa ilgi duyan başlangıç …
Devamı

Yunan ve Roma Arkeolojisi Uzaktan Eğitimi

YUNAN ve ROMA ARKEOLOJİSİEğitimin Amacı: Yunan ve Roma Arkeolojisi sertifika programı ile katılımcıların insanlığın yaşam karşısında geçirdiği evrimi de yaşayabilmeleri amaçlanmaktadır.Böylelikle …
Devamı

Fotoğrafçılık Sertifika Programı Uzaktan Eğitimi

FOTOĞRAFÇILIK SERTİFİKA PROGRAMIEğitimin AmacıFotoğraf tekniklerinin öğrenilmesi, katılımcıların teknik ve estetik olarak başarılı fotoğraflar üretmesi.Kimler Katılabilir?Fotoğrafa ilgi duyan başlangıç seviyesi ya …
Devamı

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Uzmanlığı Sertifika Programı Uzaktan Eğitimi

ENDÜSTRİ 4.0 ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMIEğitimin Amacıİşletmelerinde Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm projelerinde yer alacak yöneticilerin ve çalışanların …
Devamı
  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast