04-05-2020

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitimin Amacı

Eğiticilerin Eğitimi sertifika programının genel amacı; kamu kurumlarının veya özel kuruluşların eğitim birimlerinde veya merkezlerinde,  insan kaynakları bölümlerinde eğitim veren eğitici veya eğitim verecek olan eğitici adaylarına etkili bir eğitici olabilmek için gerekli olan bilgi ile becerileri kapsamlı teorik ve uygulamalı olarak vermektir.

Bu eğitime katılan kişiler eğiticilik ile ilgili gerekli olan temel bilgileri edinecekler, var olan bilgilerini yeni yaklaşımlar ve araştırma sonuçlarına dayalı olarak güncelleyecek ve eğitim becerilerini geliştireceklerdir. Aynı zamanda halen çalışmakta olan eğiticiler çalıştıkların ilgili kurum/kurumların ya da hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarını temel alarak, bir eğitim programı hazırlama, uygulama ve değerlendirme ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanacaklardır. Bu sayede eğiticilik görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getireceklerdir.

Kimler Katılabilir?

Programa üniversite mezunu, eğiticilik becerilerini geliştirmek isteyen her düzeydeki profesyoneller, çalıştığı kurumdaki pozisyonundan dolayı eğitim vermek durumunda olanlar ve görev yaptığı kurumda hizmet içi eğitmen olmak isteyenler.

Eğitim İçeriği

1.      Hafta – Hazırlık (Senkron)

·      Eğitim ile ilgili temel kavramlar

·      Etkili Eğitici özellikleri

·      Yetişkin kimdir, özellikleri nelerdir?

·      Yetişkin eğitimimin özellikleri

·      Öğrenme Psikolojisi

2.      Hafta – Eğitim ve Öğretim Programı Tasarımı (Senkron)

· İhtiyaç analizi

· İhtiyaç belirleme yaklaşımları

· Veri Toplama Teknikleri

· Görüşme, odak grup, anket vb.

· Hedef kazanımların belirlenmesi (Bilişsel, Duyuşsal ve Psiko-motor alan sınıflaması)

·    İçeriğin düzenlenmesi

·     Öğretim programı hazırlama

 

3.      Hafta – Eğitim Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Senkron)

·        Öğretim etkinliklerinin planlanması

·        Öğrenme stilleri ve stratejileri

·        Etkili İletişim

·        Öğretim Stratejileri

·        Öğretim Yöntem ve Teknikleri

·        Düz anlatım, soru-cevap, tartışma

Uygulamalı olarak;

·        Altı şapkalı düşünme tekniği Örnek olay inceleme

·        İşbirlikli Öğrenme yöntem ve teknikleri

·        Aktif öğrenme tekniği istasyon

 • Yaratıcı Drama Teknikleri
 • Rol oyunları ve doğaçlamalar

4.      Hafta- Sınıf Yönetimi ve Etkili İletişim (Senkron)

 • Sınıf Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar
 • Öğrenci Davranışları
 • Sınıf İçi Etkileşim ve İletişim
 • Öğrencileri Güdüleme
 • Sınıf Kuralları Koyma ve Uygulama
 • Sınıfta Fiziksel Ortamın Düzenlenmesi
 • Sınıfta Zamanı ve Öğretimi Yönetme Becerileri
 • Sınıf İçi Olumsuz Davranışların Durdurulması ve Değiştirilmesi

5.      Hafta – Eğitim Teknolojileri (Senkron)

·        Öğrenme, öğretme ve teknoloji ilişkisi

·        Eğitim teknolojileri

·        Uzaktan eğitim teknolojileri

6.      Hafta  – Ölçme ve Değerlendirme (Senkron)

·        Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar

·        Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler

·        Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri

·        Ölçmenin Tanımı

 • Değerlendirmenin Tanımı
 • Ölçme ve Değerlendirme Arasındaki Farklar
 • Ölçme ve Değerlendirmenin Amaçları
 • Değerlendirme Türleri
 • Tanılayıcı
 • Biçimlendirici
 • Belgeleyici
 • Değerlendirme Ölçeğinde Bulunması Gereken Nitelikler
 • Geçerlilik
 • Güvenilirlik
 • Uygulanabilirlik
 • Değişken Türleri
 • Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler
 • Nicel ve Nitel Değişkenler
 • Sürekli ve Süreksiz Değişkenler Ölçme Araçları
 • Açık Uçlu Soru
 • Çoktan Seçmeli Testler
 • Eşleştirme Maddeli Testler
 • Kısa Cevaplı Testler
 • Doğru/Yanlış Testleri

Eğitim Materyalleri

PPT Sunumlar, pdf özetler 

Eğitim Tarihi

Eğitim Süresi

 6 Hafta

Kontenjan

25-30 Kişi

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar

Kişisel Verilerin Korunmasında Hukuki Uyum Eğitim Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

İyi – Oluş Ve Ruh Sağlığı Bilimsel Veriler Işığında İyi – Oluşu Geliştirme Eğitim Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Uzaktan Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Veri Tabanı Yönetim Sistemi – SQL Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Fonksiyonel Tıp ve Fonksiyonel Beslenme ile Sağlıklı Yaşam Becerileri Programı – I

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Dijital Dönüşümde Akıllı Sistemler ve Yapay Zeka Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve SPSS İle Veri Analizi Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Temelden İleri Seviyeye Excel Eğitimi Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Sosyal Medya Video İçerik Atölyesi 101 Uzaktan Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı
 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast