Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açıklama

          T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi  (“Üniversite”) Sürekli Eğitim Merkezi  (“DESEM”) olarak vermeyi talep etmekte olduğumuz eğitimlerle ilgili olarak kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında veri sorumlusu olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin gerekli hukuki, teknik ve idari tedbiri almış olduğunu tarafınıza bildirmek isteriz.

          Bu çerçevede kişisel veri işleme envanteri oluşturulmuş, kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlanmıştır. VERBİS kaydı süreci başlatılmıştır. Eğitimler nedeniyle işlenmesi söz konusu olacak olan kişisel verilere ilişkin aydınlatma metinleri hazırlanmıştır. Kurumumuzda eğitim işlemlerinin organizasyonunda özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olmamaktadır. Ayrıca çevrimiçi eğitimler DEU Sakai sistemi ile gerçekleştirilecek olup Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun bu husustaki duyuru ve açıklamış olduğu ilke kararlarına uygun şekilde sistem oluşturulmuştur. Kayıt konusunda veri ilgilisi tarafından talep gelmesi durumunda da veri merkezi Türkiye’de olduğu için yurtdışına aktarım da söz konusu olmamaktadır.

          Veri sorumlusu olarak Üniversite tarafından kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması kapsamında aşağıda belirtilen hukuki, teknik ve idari tedbirler alınmıştır:

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Çalışanlar ve eğitmeler için veri güvenliği hükümleri içeren düzenlemeler mevcuttur.
 • Çalışanlar ve eğitmenler için veri güvenliği konusunda farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmıştır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel antivirüs sistemleri ve güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

 

          Bilgilerinize sunulur.

 

                                    

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast