20-11-2018

KONKORDATO EĞİTİMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Konkordato Eğitimi Programı

 

PROGRAMIN VE EĞİTİMİN AMACI

İcra ve İflas Kanunu’nun yeni yürürlüğe giren konkordato düzenlemesine ilişkin olarak hukukî ve malî yönden eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Program, konkordato başvurusu yapacak işletmeler, bu işletmelerin avukatları, konkordato ile muhatap olanlar ve avukatları, ayrıca bu konuda danışmanlık yapanlar, malî müşavirler, denetçiler, şirket yöneticileri, konkordato komiserliği yapabilecekler ile konuyla ilgilenenlerin katılımı düşünülerek düzenlenmiştir.

Konu, öncelikle hukukî yönden, ayrıca hukukî prosedürle bağlantı içerisinde malî yönden değerlendirilecektir. Programda hem kanunî düzenlemenin hem de uygulamanın değerlendirilmesi, konkordato konusunda uygulamaya dönük bir eğitim verilmesi amaçlanmıştır.

 

PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ

Avukatlar, hukuk danışmanları, malî müşavirler, bağımsız denetçiler, işletmelerin yöneticileri, finans yöneticileri ve konuyla ilgilenen diğer kişiler.

 

Konkordato komiseri olarak görev yapmak isteyenlerin 2 Haziran 2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelikteki şartları sağlamaları ve gerekli zorunlulukları yerine getirmeleri gerektiği ayrıca dikkate alınmalıdır.  ilgili düzenleme için bkz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602-2.htm

 

PROGRAM İÇERİĞİ ve EĞİTİM KADROSU

 • Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

KONULAR: Konkordato Hakkında Genel Bilgi, Konkordatoya Başvuru, Geçici ve Kesin Mühlet Verilmesi ve Sonuçları

 • Konkordato Kurumu Hakkında Genel Bilgi
 • Konkordato Türleri
 • Konkordatonun Temel Aşamaları
 • Konkordatoya Başvuru
 • Geçici Mühlet ve Sonuçları
 • Kesin Mühlet ve Sonuçları

 

 • Prof. Dr. Oğuz ATALAY

KONULAR: Konkordato Komiseri, Alacaklılar Toplantısı, Konkordatonun Tasdiki ve Sonuçları, Konkordatonun Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunları

 • Konkordato Komiserinin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Alacaklılar Toplantısı
 • Konkordatonun Mahkemece İncelenmesi ve Tasdiki
 • Konkordatonun Tasdik Edilmesinin ve Edilmemesinin Sonuçları
 • Konkordatonun Kaldırılması
 • Konkordatonun Feshi
 • Konkordatoda Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar

 

 • Av. Eda BAYSAL (LL.M)/ Av. Akın Gencer ŞENTÜRK

KONULAR: Konkordato Başvurusunda Esas Olan Belgeler, Belgelerin Hazırlanması ve İçeriğinin Düzenlenmesi, Konkordatoda Malî Yönden Dikkat Edilecek Hususlar

 • Genel Olarak İşletmelerde Belge Düzeni ve Temel Noktalar
 • Konkordato Başvuru Belgelerinin Hazırlanması ve Denetlenmesi Bakımından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Konkordato Başvuru Belgelerinin İçeriği ve Hazırlanması
 • Konkordato Başvuru Belgelerinin Malî Yönden Değerlendirilmesi

 

 

EĞİTİM KADROSU

Eğitim kadrosu, konunun uzmanı olan, bu konuda çalışma yapan ve uygulaması içinde bulunan, konuyu hukukî ve malî yönden birlikte ele alacak uzmanlardan oluşmaktadır.

 

 • Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Prof. Dr. Özekes, 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olup 1993 yılında yüksek lisansını, 1998 yılında doktorasını tamamlamış, 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör olmuştur. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku alanında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özekes’in, bu alanda birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda İzmir Barosuna kayıtlı olan Prof. Dr. Özekes, farklı kanun ve çalışma komisyonlarında yer almış, eğitim çalışmalarında bulunmuştur. Prof. Dr. Özekes temel çalışma alanı medenî usûl ve icra-iflâs hukuku yanında, çalışmalarını avukatlık hukuku, noterlik hukuku, tebligat hukuku, iş yargılaması hukuku, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve tahkim, iflâs ve konkordato, hukuk ve etik, hukuk eğitimi üzerinde yoğunlaşmıştır.

 

 • Prof. Dr. Oğuz ATALAY

Prof. Dr. Atalay, 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olup 1986 yılında yüksek lisansını, 1994 yılında doktorasını tamamlamış, 1999 yılında doçent, 2006 yılında profesör olmuştur. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku alanında öğretim üyesi olan Prof. Dr. Atalay, bu alanda birçok kitap ve makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda İzmir Barosuna kayıtlı olan Prof. Dr. Atalay, farklı kanun ve çalışma komisyonlarında yer almış, eğitim çalışmalarında bulunmuştur. Prof. Dr. Atalay temel çalışma alanı medeni usûl ve icra-iflâs hukuku yanında, çalışmalarını tahkim, banka hukuku, iflâs ve iflâsın ertelenmesi, konkordato, işletmelerin yeniden yapılandırılması ve ispat hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

 

 • Av. Eda BAYSAL (LL.M)

Av. Eda Baysal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup 1996 yılından beri avukatlık yapmaktadır. Av. Baysal, Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında ve BPP (London) University Law School’da yüksek lisans yapmış, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir. Av. Baysal hukuk eğitiminden önce maliye alanında kamu sektöründe çalışması ve bu konudaki çalışmalarını daha sonra da sürdürmesi sebebiyle, özellikle bağımsız denetim ve vergi denetimi, malî hukuk ve ekonomi hukuku, gümrük hukuku, ekonomik suçlar, şirketler hukuku, şirket yeniden yapılandırmaları, uluslararası ticarî sözleşmeler, iflâs, tasfiye, konkordato alanları yanında bilanço, şirketlerin ekonomik yapısı, defter düzeni ve benzeri konularda da çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

 

 • Av. Akın Gencer ŞENTÜRK

İzmir Maliye Meslek Lisesi mezunu olan Av. Akın Şentürk, 1987-1992 yılları arasında bir yandan Defterdarlık bünyesinde vergi memuru olarak zorunlu hizmetini tamamlamış, aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam ederek mezun olmuş ve 1994’de avukatlık ruhsatını almıştır. Av. Şentürk, bir süre avukatlık yaptıktan sonra, Baro kaydını sildirerek avukatlık faaliyetine ara vermiş, bu arada serbest muhasebeci mali müşavirlik staj sürecini tamamlamış, 1998’de serbest muhasebeci malî müşavir ruhsatını almış; bir süre YMM ve denetim şirketinde denetçilik, 2002-2007 yılları arasında ise özel sektörde malî işler müdürü olarak görev yapmış, daha sonra 2007 yılında tekrar Baroya kaydolmuş, avukatlık yapmaya başlamıştır. Av. Şentürk, aldığı eğitime ve çalışma alanlarına uygun olarak hem hukukçu hem de malî müşavirlik yönünden bilgi ve uzun yıllara dayanan bir uygulama tecrübesine sahiptir. Bu sebeple, çalışmalarını şirketler ve işletmelerin malî yapıları, defter düzeni, ekonomik analizi ve bu alanlarda yoğunlaştırmıştır. Av. Şentürk’ün çalıştığı alanlarla ilgili olarak çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

 

DEÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ- DESEM

DEÜ Rektörlük Binası / Cumhuriyet Bulv. No : 144 – Alsancak – İZMİR.

TEL.: 0232 422 29 46 – 0232 412 10 85

E-MAIL: desem@deu.edu.tr

 

Program Hakkında

Program Süresi

Toplam: 20 Saat

Program Ücreti

Toplam: 1.250 ₺

Eğitim Gün ve Saati

Güncellenecektir.

Ödeme Şekli

Kayıt tarihlerinde imzalanacak sözleşme gereği kredi kartı ile ya da banka hesap numarasına yatırılacaktır.

Eğitmen

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES

Prof. Dr. Oğuz ATALAY

Av. Eda BAYSAL (LL.M)

Av. Akın Gencer ŞENTÜRK

İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Programı ( Temel Eğitim )

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı Kurs Başlangıç Tarihi: Güncellenecektir. Arabuluculuk eğitimi 2.6.2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete yayınlanan HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK ...
Devamı

Konkordato Eğitimi

KONKORDATO EĞİTİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Konkordato Eğitimi Programı  PROGRAMIN VE EĞİTİMİN AMACIİcra ve İflas Kanunu’nun yeni ...
Devamı

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Uzmanlık Eğitim Programı

İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER:            6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Hukuk Uyuşmazlıklarında ...
Devamı

Uzlaştırmacı Eğitimi

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ BAŞVURU KOŞULLARI Aşağıdaki fakültelerden (örgün, ikinci öğretim veya açıköğretim) mezun olmak.*Hukuk Fakültesi,Siyasal Bilgiler Fakültesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Fakültesi,İktisat ...
Devamı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitim Programı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Yenileme Eğitim Programı  HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİResmi Gazete Tarihi: 02.06.2018 Resmi Gazete Sayısı: 30439Arabuluculuk eğitimiMADDE 32 ...
Devamı
 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast