30-04-2020

YUNAN ve ROMA ARKEOLOJİSİ

Eğitimin Amacı: Yunan ve Roma Arkeolojisi sertifika programı ile katılımcıların insanlığın yaşam karşısında geçirdiği evrimi de yaşayabilmeleri amaçlanmaktadır.

Böylelikle katılımcıların insanın her şeyi yapabilecek güçte olduğunu görerek kendileri ve yaşamları ile ilgili pozitif kazanımları edinebilmelerini sağlamak bir diğer amaçtır.

Tüm bunların yanı sıra katılımcıların iş hayatındaki yoğunluktan ve giderek asosyalleşen bireyler için eğlenceli kaliteli bir zaman geçirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?

Kurslara Arkeoloji bölümü öğrencileri, Turizm rehberleri, Sanat Tarihçileri, Heykel, Seramik, Resim sanatçıları, Arkeojiye ilgi duyan herkes bu kurslara katılabilir.

Eğitim İçeriği (Hafta hafta ders içeriği)

1.Hafta

İlk haftada öncelikle Arkeoloji bilimi hakkında genel bilgiler anlatıcaktır.

Anadolu’da neolitik ve kalkolitik Dönem kültürleri hakkında bilgiler verilecektir. Bu dönemde Anadolu’daki yerleşimler ve uygarlık düzeyleri hakkında bilgiler verilecektir.

Anadolu’da Tunç Çağı: Tunç Çağlarının kendi içerisindeki gelişim evreleri hakkında ve gruplandırılmaları hakkında bilgi verilecektir.

Anadolu’da Tunç Çağı’nda bulunan yerleşimler, ekonomik ve sosyal yapı. Gündelik yaşama ilişkin bilgiler verilecektir. Yeme içme alışkanlıkları, kullanılan kaplar,  barınma, din ve diğer gündelik yaşama ilişkin unsurlar işlenecektir.

Asur Ticaret Kolonileri (İ.Ö.1900-1800) de bu dönem içerisinde işlenecektir. Kültepe’de ticaret merkezinin yapısı, orada yaşayan Asurluların yaşam koşulları, ticaret borsası ve diğer ekonomik unsurlar işlenecektir. Bu ticaret merkezindeki sosyal yapı, seramikler, mühürler, mimari yapı, tabletler hakkında bilgi verilecektir. 

Anadolu’da 2. Bin Kültürleri

Hititler(İ.Ö.1660-1190) :Hitit Uygarlığının dağılım alanı, siyasi yapısı, dini, mitolojisi, gündelik yaşama ve sanata ilişkin yapıtları işlenecektir.

  

2.Hafta

1.Bin Anadolu Uygarlıkları (Demir çağ) bu derste işlenecektir. Bu uygarlıklar şu şekilde sıralanmaktadır:

Geç Hitit (1200-650), Urartu (İ.Ö.860-580), Phryg(Fryg)(İ.Ö.750-300), Lydia (İ.Ö.680-546).

Bu dönemde Anadolu’da devletler, krallıklar kurulmuş. 2.binden beri gelişerek devam eden ticaret, ekonomik ve sosyal yapı son derece hızlı bir gelişim sürecine girmiştir.  Seramik, heykel ve mimari her devletin kendi yerel unsurları içerisinde şekillenerek kendi geleneğini yaratmıştır.  Bu uygarlıkların her birinin mimari, seramik, heykel konularındaki eserleri, sosyo ekonomik yapıları işlenecektir.

3.Hafta

İ.Ö.12. yüzyılda Ege Göçleri olarak da bilinen dönemle birlikte Kıta Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göçler neticesinde Batı Anadolu’da ortaya çıkan kent devletleri incelenecektir.  Kent devletlerinin oluşturduğu Aolia, İonia ve Karia bölgesi hakkında genel bilgiler verilecektir.

İ.Ö. 8-6 Yüzyıllar arasında yaşanılan Arkaik Dönem’de Yunanistan’ın koloni kurma ve Akdeniz kültürleri ile tanışma dönemidir. Doğu olarak nitelendirilen Mısır ve çevresinde ticari olarak kurdukları ilişkiler ve kurdukları koloniler aracılığı ile o yörelerin mimari, heykel ve seramik geleneklerini kendi kültürlerine adapte etmişlerdir. Bunun neticesinde dini yapılarını ahşap yerine taştan yapmaya başlamışlardır. Daha önce kil ve ahşaptan yaptıkları heykelleri de mermerden ve büyük boyutlu yapmaktadırlar. Heykeller, bu dönemde Mısır örneklerinde olduğu gibi katı ve kütlesel olsalar da ilerleyen diğer dönemlerde Yunan heykeli kendine özgü gelişimini tamamlayabilmiştir.

Bu süreç içerisindeki batı Anadolu, Kıta Yunanistan’da ki değişim konu edilecektir.  Tapınakların ahşap yerine taş ve mermerden yapılmaya başlandığı, primitif ahşap ve kil heykellerin yerine gerçek boyutlu heykellerin yapılmaya başlandığı Arkaik dönem Yunan kültür tarihinin başlangıcı olarak da kabul edilmektedir.

Bu dönemdeki polislerin (kent devletleri) kent dokusu,  mimarisi incelenecektir. Mimaride görülen Dor ve İon düzenleri hakkında bilgiler örnekler ışığında verilecektir.

4.Hafta

Arkaik dönem ile ilgili bilgilere 6. Hafta da devam edilecektir. Bu hafta Arkaik dönemdeki heykel ve seramik sanatı hakkında bilgi verilerek o dönem içerisindeki gündelik yaşam incelenecektir.

Bu dönem heykelleri, Mısır ve çevresinden uyarlanmıştır. Bu bağlamda büyük yapılan heykeller hareketsiz ve kütlesel olarak işlenmiştir. Heykellerin her biri önceleri ifadesiz yapılmış dönem içerisindeki gelişim evresine göre önce yüzlere gülümseme gelmiş sonra da heykeller katı da olsa hareketlenmeye başlamışlardır. 

Seramik sanatında da değişimler başlamış bir önceki döneme göre mitolojik konuların betimlendiği sahnelerin yapıldığı siyah figürlü seramikler yapılmaya başlanmıştır.

Arkaik dönemle birlikte Yunan mitolojisi dolayısı ile Yunan dini ile ilgili kronolojik bilgilerin de oluşumu başlamıştır. Bu bağlamda da 7 hafta Yunan dininin başlangıcı ve gelişimi hakkında bilgi verilecektir. Yunan Pantheonunu oluşturan tanrı ve tanrıçalar onların kültleri, atribüleri, betimlemeleri hakkında bilgi verilecektir.

5. Hafta

İ.Ö.5-4 Yüzyıllar arası Yunan Arkeolojisinde Klasik Dönem olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde Kıta Yunanistan’da Pers Savaşları yaşanmaktadır. Savaşın hakim olduğu bu dönemde Yunan mimarisi, heykeli ve seramik sanatı büyük değişimler yaşayarak doğu etkisinden kurtulan Yunan sanatı kendi devinimini yaratmış ve bu çerçevede gelişim göstermiştir.

Batı Anadolu ve Kıta Yunanistan Klasik dönemi hakkında genel bilgiler verilecektir. Kent yapıları ve mimari hakkında bilgiler verilecektir.

Klasik dönem heykel ve seramik sanatında da diğer konularda olduğu gibi Klasik Yunan üslubu ortaya çıkmıştır.

Heykeller, doğal ve hareketli şekilde yapılmaya başlanmıştır. Pek çok yeni tip, yeni stil özellikleri Yunan heykel sanatında kendini göstermeye başlamıştır. Pers savaşlarının etkisi ile tüm heykeller son derece ciddi yapılmaya başlanmıştır. Tanrılar ve tanrıçalar gündelik işler yapar iken betimlenmeye başlamıştır. İdeal oran ilk bu dönemde keşfedilmiş vücut yapılan harekete uygun şekil alacak şekilde betimlenmektedir. Praxiteles, Myron, Leochares gibi heykeltraşlar dönemin en güzel heykellerini yaparak, heykel sanatına yön verecek kurallar geliştirmişlerdir. Büyük heykeltıraşların ortaya çıkması ile ideal oranın ve insan hareketlerinin betimlenmesi ile doruğa çıkmıştır.

6.Hafta

Seramik sanatında da Yunan sanatının kendi içerisindeki gelişim ortaya çıkmıştır. Kırmızı figürlü seramikler bunun en güzel örneğini teşkil ederek döneme damga vurmuştur.

7. Hafta:

İ.Ö.330-30 yılları arasında Kıta Yunanistan ve Anadolu’da yaşanan dönem Hellenistik Dönem olarak adlandırılmaktadır.

Makedonya Kralı İskender’in Pers egemenliğine son vermesi ile birlikte Hindistan ve Mısır’a kadar uzanan büyük bir devlet kurmuştur. Bu dönem hem siyasi yapısı hem ekonomisi hem de sanat alanında pek çok şeyin değiştiği, yeni stillerin ortaya çıktığı bir dönemdir. İskender’in ölümü ile birlikte İskender’in komutanları, devletin tüm topraklarını kendi aralarında paylaşmışlar ve siyasi açıdan Hellenistik dönem yeni bir sürece girmiştir. Hellenistik dönemde doğu ile batı birbiri ile karışarak yeni bir sentez ortaya çıkmıştır.

Kent planları ve mimari tüm stillerin karışıp yeni bir forma dönüşmüştür. Sivil, dini ve askeri mimarideki değişimler yeni yapı tipleri hakkında bilgi verilecektir. Tiyatrolar, konutlar, tapınaklar, agoralar, stoalar, kent planları, bouleterion gibi yapılar hakkında bilgiler verilecektir.

8. Hafta

Yedinci hafta içerisinde Hellenistik dönemdeki heykel, seramik, resim sanatındaki değişimler ve gelişimler incelenecektir. Bununla birlikte Hellenistik dönemde sikke, gemmoloji, metalürjinin geçirdiğin değişimler ve gelişimler de bu haftada konu edinilecektir. 

Hellenistik dönemde heykel sanatı son derece hızlı bir devimin içerisine girmiştir. Bu dönemde önemli heykel okulları açılmış ve kendi stillerini yaratmışlardır.  Heykellerde gerçeklik ve abartı aynı anda işlenmiştir. Figürlerin yaşadıkları acı, sevinç, heyecan, üzüntü yüzlerinde görülebilmektedir. Figürlerin eylemleri yapışı ve bu sırada vücutlarının aldıkları şekiller tümü ile gerçekçi şekilde işlenmiştir.

 Seramik sanatında da heykelde olduğu gibi pek çok değişimler yaşanmıştır. Hellenistik dönem boyunca seramik sanatında pek çok farklı stil ortaya çıkmış ve tüm Hellenistik dünyada yaygın bir şekilde kullanım görmüştür. Megara kaseleri, batı yamacı seramikleri, beyaz zeminli seramikler bu stillere örnek olarak verilebilmektedir.

9.Hafta

İ.Ö. 510 yılında kurulan Roma Cumhuriyeti, İ.Ö. 27 yılında Augustus’un iktidara geçmesi ile Roma İmparatorluğuna dönüşmüştür. İ.S.395 yılına kadar devam eden İmparatorluk bu tarihten itibaren Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma ise 1453 yılında yıkılmıştır.

Roma İmparatorluk dönemi ile birlikte Anadolu’da hem siyasi hem ekonomik anlamda büyük değişiklikler yaşanmıştır. Şehirler kalabalıklaşmış, kent planları değişmiştir. Mimari yapılar farklılaşmış ve çeşitlenmiştir. Kent devletleri, krallıklar yerlerini eyalet sistemine bırakmıştır. Tapınaklar, konutlar, agoralar, bazilika, hamam, tiyatro gibi birçok yapı yeni tiplerde üretilmeye başlanmıştır.

10.Hafta

Roma döneminde heykel, Hellenistik dönemde olduğu gibi gelişkin yeni üslup özellikleri gösterememiştir. Bununla birlikte heykel yapımında yeni teknikler ile daha hızlı heykel üretimi yapılabilmekteydi. Heykel Roma döneminde çok yaygınlaşmış ve konuları çok çeşitlenmiştir. Her İmparator döneminde saç stilleri, yüz tipleri değişiklik göstermiştir. Her dönem stilindeki bu değişiklik o dönem İmparatorunun adı ile isimlendirilmiştir. Bunun yanı sıra Arkaik, Klasik dönem heykellerinin taklit edildiği yeni bir stil de ortaya çıkmıştır. Hellenistik ve Klasik dönemde yapılmış olan heykeller yeniden kopyalanarak çok sayıda replikaları yapılmıştır.

Roma İmparatorluk döneminde seramik üretiminde de değişiklikler yaşanmıştır. Roma dönemi ile birlikte bir çok yeni gelenek ve alışkanlık da günlük yaşam içerisine dahil olmuştur. Seramik gruplarının bazıları Hellenistik dönem seramiklerinin kaba tekrarları şeklinde üretilmekteydi. Roma dönemi seramiklerinde kap formları Hellenistik döneme göre daha da büyümüştür. Dönemin en önemli seramik grupları terra sigillata ve geç roma kırmızı astarlı seramikleridir.

Eğitim Materyalleri

Güncel yayınlardan alınmış renkli görseller eşliğinde powerpointle dersler işlenecektir. Ayrıca konu ile ilgili güncel yayınlar pdf olarak paylaşılacaktır.

Eğitim Tarihi

Eğitim Süresi

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar

Kişisel Verilerin Korunmasında Hukuki Uyum Eğitim Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

İyi – Oluş Ve Ruh Sağlığı Bilimsel Veriler Işığında İyi – Oluşu Geliştirme Eğitim Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Uzaktan Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Veri Tabanı Yönetim Sistemi – SQL Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Fonksiyonel Tıp ve Fonksiyonel Beslenme ile Sağlıklı Yaşam Becerileri Programı – I

Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Dijital Dönüşümde Akıllı Sistemler ve Yapay Zeka Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve SPSS İle Veri Analizi Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Temelden İleri Seviyeye Excel Eğitimi Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifika Programı

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram Youtube İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı

Sosyal Medya Video İçerik Atölyesi 101 Uzaktan Eğitimi

Ön Kayıt İçin Tıklayınız Facebook Twitter Instagram İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar ...
Devamı
  • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

  • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast