Hakkımızda

1998 yılından beri kapsayıcı ve nitelikli yaşam boyu öğrenme fırsatlarının toplumun her kesimine ulaşması için çalışmakta olan DESEM, Üniversitenin tüm birimleri, iç paydaşlar ve dış paydaşlarla işbirliği içinde sürdürdüğü faaliyetlerine üst politika belgelerinin öngördüğü amaçlar ve Üniversitenin stratejik önceliklerini de dikkate alarak yön vermektedir.

Farklı eğitim düzeyindeki katılımcılara Dokuz Eylül Üniversitesi’nin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında sürekli eğitim ve geliştirme programları düzenleyerek nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı vermek üzere İzmir’in kültür miraslarından biri olarak tescil edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binasında faaliyetlerini yürüten DESEM, değişen koşul ve ihtiyaçlara bağlı olarak hizmetlerini dijital ortama taşımıştır. Yüz yüze eğitimlerin dışında çevrim içi ve karma programlar ile mekândan bağımsız olarak daha geniş kitlelere ulaşarak güncel ve evrensel bilginin yayılması misyonunu artan bir performans ile sürdüren DESEM, başarı grafiğini her yıl yükseltmektedir.

Üniversitenin akademik ve bilimsel birikiminden yararlanarak, öncü nitelikteki programların yanı sıra eğitim danışmanlığı hizmetleri ve kurumsal eğitim çözümleri de üreten DESEM, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik Üniversite-Sanayi iş birliklerinin kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Mesleki ve kariyer gelişimi programları, kişisel gelişim programları, yabancı dil ve sınavlara hazırlık eğitim programları ile markalaşan DESEM, 2001 yılından itibaren de sinemanın sadece bir eğlence aracı olmadığı düşüncesi ile sanatsal işlevini de göz önüne alarak uyguladığı programlarla Türk ve Dünya sinemasının seçkin örnekleri ile kültür, sanat filmi meraklılarının odağı haline gelmiştir.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Kontenjanımız dolmuştur.

  Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

 • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

 • Font Boyutunu Değiştir
  Kontrast