12-11-2019

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı

Kurs Başlangıç Tarihi: Güncellenecektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi – Uzmanlık Sertifika Programı

 

Amaç: Programın amacı; İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kariyer yapmak, kendilerine olduğu kadar; ast ve üstlerine de farklı, yeni bakış açıları kazandırmak, kendi kariyerlerini ve organizasyonlarını geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyen katılımcılara; insan kaynakları alanında stratejik ve ileri düzey profesyonel görüş kazandırmak ve katılımcıların teorik ve mesleki uygulama bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmektir.                                        

Kimler katılabilir?: Program; İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinde halen çalışmakta olan yönetici, yönetici adayı, şef, uzman, analist ünvanlarıyla görev yapmakta olanlara, mesleki kariyerlerini İnsan Kaynakları bölümlerine transfer olarak sürdürmek arzusunda olanlara, şirketlerin başka bölümlerinden İnsan Kaynakları bölümlerine yakın geçmişte rotasyona tabi tuttuğu veya yakın gelecekte rotasyona tabi tutacağı personele, her yöneticinin aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisi de olması gerekliliğine inanan İnsan Kaynakları bölümleri dışındaki diğer yöneticilere ve İnsan Kaynakları Yönetimi’nde çalışmayı ideal edinmiş olan tüm lisans ve ön lisans mezunlarına yöneliktir.                                                                                 

Sertifikasyon: Programda iki farklı değerlendirme söz konusudur. Birinci değerlendirme; katılımcıların hazırlayacakları bireysel proje, ikinci değerlendirme ise; toplam 81 saatlik programın bitimini izleyen ilk hafta içinde belirtilecek gün ve saatte gerçekleştirilecek test sınavıdır. Proje ve test sınavlarının ortalaması 60 ve üzerinde olanlara sertifika verilir, sınavda yeterlilik gösteremeyenler ile programın %20’sinden fazlasında devamsızlığı olanlara ise başarı sertifikası verilmez.                                                                                                 

Eğitmen kadrosu: Eğitim; Dokuz Eylül Üniversitesi’nin alanında uzman akademisyenleri, özel sektör insan kaynakları yöneticileri ve danışmanlarının katılımlarıyla yürütülmektedir.                           

Uygulamacılar; İzmir ve Yakın Civarı Personel Yöneticileri Toplantısı’ndan, PERYÖN üyesi kuruluşlardan, Logo Yazılım ile İnsan Kaynakları Danışmanlık Firmaları’ndandır.                           

Eğitim yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Cumhuriyet Bulvarı Alsancak – İzmir

Eğitim takvimi: Program başlangıcı (Stratejik Yönetim ve Organizasyon Geliştirme – 1 & 2) ……….. günü, 6 saat üzerinden, 10:00 – 17:00 saatleri arasında, diğer oturumlar Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, 3’er saat olarak, 18:30 – 21:30 saatlerinde gerçekleştirilecektir.

                                

Eğitim İçeriği

Teorik Eğitim Süresi

(Varsa) Pratik çalışma türü

Uygulama Çalışması mahiyet ve süreleri

Stratejik Yönetim ve Organizasyon Geliştirme -1

(Genel olarak stratejik yönetim ve stratejik insan kaynakları yönetimi, İnsan Kaynaklarının stratejik rolü, yeni yönelimler)

……….

3 saat

  

Stratejik Yönetim ve Organizasyon Geliştirme -2

(Personel Yönetimi – İnsan Kaynakları Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi yaklaşımları)

……….

3 saat

  

İş Değerlendirme Sistemi / İş Analizi ve İş Tanımları

(İş değerlendirme sistemi adımları, iş analizi teknikleri, kullanım alanları, bilgi toplama yöntemleri, iş analizinden iş tanıma, iş tanımı form örnekleri ve kaleme alınışları)

……….

3 saat

  

İş Değerlendirme Sistemi / İş Değerleme

(Görev (iş) tanımlarının iş değerlendirmesinde kullanımı ve değerlendirme kriterlerinin tespiti, işlerin gruplandırılması)

……….

3 saat

Uygulama çalışması Özel sektör ortaklığı

Sınıf dışı çalışma gözlem & kayıt, yazım 9 saat)

İnsan Kaynakları Planlaması

(İşgücü ve İnsan Kaynakları bölüm faaliyetlerinin planlanması ve bütçelenmesi)

……….

3 saat

Grup çalışmaları

2,5 saat ön çalışma +

½ saat sunum = 3 saat

İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme -1

(Aday toplama ve kaynakları, seçme araçları, mülakat türleri, etkin mülakatlar, aday bilgi bankaları, işe yerleştirme, işe alıştırma programları) ve Workshop

……….

3 saat

Uygulama çalışması

3 saat workshop

İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme -2

(Özel istihdam büroları perspektifiyle personel istihdamına bakış, istihdamda aracı kurum ve aday seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, seçim kriterleri, uygulanan test ve örnekler, şirket ve adaylardan beklentiler)

……….

3 saat

İK Danışmanlık firması yetkilisi

 

İnsan Kaynakları Seçme ve Yerleştirme -3

(Özel sektör perspektifiyle seçme ve yerleştirmeye bakış, seçme ve yerleştirme politikaları ile seçimde yararlanılan yöntem, teknik ve araçlar ve adaylarda aranılanlar)

……….

3 saat

Özel sektör temsilcisi

 

Performans Değerlendirme Süreci ve Yönetimi -1

(Performans değerlendirme teknik ve türleri, hedeflere göre yönetimde etkinlik, performans değerlendirmesinde hedefler ve standart kriterler, değerlendirmede sık rastlanan ve sakınılması gereken hatalar)

……….

3 saat

 

 

Performans Değerlendirme Süreci ve Yönetimi -2

(Performans değerlendirme görüşmelerinin hazırlanması, yürütülmesi, geribildirimler ve performans aralıklarının iyileştirilmesinde göz önünde bulundurulacaklar)

……….

3 saat

Özel sektör temsilcisi

2 saat uygulama çalışması

Eğitim ve Geliştirme -1

(Eğitim gereksinim analizi, eğitim teknikleri ve türleri,  eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve takibi)

……….

3 saat

  

Eğitim ve Geliştirme -2

(Eğitim tasarımı, duyurulması ve tatbiki bir “eğitim” kesiti)

……….

3 saat

  

Kariyer Planlama ve Yönetimi -1

(Kariyer planlamada rol alanlar, kariyer haritaları, kişisel gelişim planları)

……….

3 saat

  

Kariyer Planlama ve Yönetimi -2

(Kariyer yönetim modelleri, yaşam dönemleri ve kariyer evre ve aşamaları)

……….

3 saat

  

Yetenek Yönetimi (performans/potansiyel matrisi, yetkinlikler, en sık aranan yetkinlikler, yetenek gelişim programları, yeni trendler)

……….

3 saat

   

Logo İKY yazılımı ve Bordro Tahakkuk Programı

……….

3 saat

Logo temsilcisi uygulamalı

  

Bordro Tahakkuk Yönetimi

(puantaj, bordro tahakkuk, maaş pusulalarının tanzimi, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemler)

……….

3 saat

Sektör temsilcisi

  

Ücretlendirme ve Sosyal Haklar Yönetimi -1

(Geleneksel ücretlendirme, iş değerlendirme sonuçlarına dayalı ücretlendirme, ücretlendirmede yeni yaklaşımlar; beceriye dayalı ücretlendirme)

Ücretlendirme ve Sosyal Haklar Yönetimi -2

(Piyasa ücret etütleri, iş grupları ve ücret kartillerinin yapılandırılması, ücret skalası dizaynı, ücretlendirme politika ve stratejileri, liyakat artışlarının ücrete yansıtılma yöntemleri, sosyal haklar türleri ve özellikleri, uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar, motivasyonel etkileşim,

……….

6 saat

……….

Proje

6 saat proje çalışması

İletişim ve İKY’de iletişim (iletişimin rolü, ögeleri, türleri, önemi, iletişim sorunları, İK’da iletişim çevre ve kapsamı; kurum içi ve örgütsel iletişim)

……….

3 saat

  

NLP ve İK yöneticiliği

……….

3 saat

Uygulamalı

 

Bireysel İş İlişkisi ve İş Mevzuatı -1 (işçi-işveren-müteahhit-taşeron ilişkileri, iş güvencesi, çalışma türleri ve süreleri, alternatif istihdam tipleri)

……….

3 saat

  

Bireysel İş İlişkisi ve İş Mevzuatı -2  (işçi-işveren-müteahhit-taşeron ilişkileri, iş güvencesi, çalışma türleri ve süreleri, alternatif istihdam tipleri)

……….

3 saat

  

Endüstriyel İlişkiler ve Yasal (Çalışma) Mevzuatı -1

(Endüstriyel ilişkiler; işçi-işveren, sendikal ilişkiler, resmi kurumlarla muhaberat ve işverenin yükümlülükleri)

……….

3 saat

  

Endüstriyel İlişkiler ve Yasal (Çalışma) Mevzuatı -2

(Yasal mevzuat açısından işçi sağlığı & iş güvenliği ve İnsan Kaynakları’ndan beklentiler)                                                

……….

3 saat

  

Motivasyon ve işgören bağlılığı (motivasyon teorileri, işgören motivasyonunda olmazsa olmaz özellikler)

……….

3 saat

  

İK bölümlerinden diğer olası beklentiler, örgütsel check-up ve sağlıklılık kriter ve ölçümlemeleri 

(İK bilişim sistemleri, idari işler, İK etkinlik, verimlilik metrikleri, skor kartları ve ilgili uluslararası benchmarklar)

……….

3 saat

  

Program Hakkında

Program Süresi

Toplam: 100 Saat (Teorik ve Uygulama Dersleriyle)

Program Ücreti

Güncellenecektir

(Öğrenci, Kamu personeli ve DEÜ Mezun Kartlılara %10 indirimli)*

Eğitim Gün ve Saati

Eğitim Başlangıç Tarihi: Güncellenecektir.

Pazartesi – Çarşamba – Cuma: 18:30 – 21:30

Ödeme Şekli

Kayıt tarihlerinde imzalanacak sözleşme gereği kredi ya da banka kartı ile yatırılacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Kurslar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı Kurs Başlangıç Tarihi: Güncellenecektir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Stratejik İnsan Kaynakları ...
Devamı
  • Ön kayıtlar dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.

  • Ön Kayıtlarımız Kapanmıştır

  • Font Boyutunu Değiştir
    Kontrast